உதவி ...

ஆக்கம்: ஆசிரியர்


அருவி தளத்திலுள்ள அனைத்து பக்கங்களையும் யுனிகோட் தமிழ் எழுத்துருவுடன் நன்றாகப் படிக்க முடியும். உங்கள் கணணியில் யுனிகோட் எழுத்துரு இல்லா விட்டால் இங்கே க்ளிக் செய்து லதா எழுத்துருவை உங்கள் கணணியில் இணைத்துக் கொள்ள முடியும்.

தொடர்ந்தும் உங்களால் எமது பக்கங்களை நன்றாக படிப்பதில் சிரமமிருந்தால், தயவு செய்து எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மேலும் இத் தளத்திலுள்ள பிரசுரங்கள் தொடர்பாகவோ, அல்லது வேறு விடயங்கள் தொடர்பாகவோ மேலதிக விபரங்கள் தேவைப் படின், தயவு செய்து எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

நன்றி,
அருவி நிர்வாகம்


பிரசுரிக்கப் பட்டது: 2009-06-17 22:55:09


Please register to post your comments.
OR
Click here to login, if you already have an account.